Responsabilităţi specifice şi comune an şcolar 2016-2017

Nr.

crt.

Respon-sabilităţi

Comune

Specifice României

Specifice Portugaliei

Specifice Italiei

Specifice Spaniei

1.

Octombrie 2016

Semnarea acordului de parteneriat; Întâlnirea  şi organizarea echipei de management şi de implementare a proiectului

Proiectarea activităţilor, diagrama Gantt

Întâlnirea preliminară a partenerilor

Identificarea nevoilor elevilor privind inserţia profesională-testare

Realizarea unui plan general de monitorizare şi evaluare

Contactează partenerii pentru întâlnirea preliminară

 

 

Pregătire întâlnire transnaţională, Elaborare program, comunicându-l în timp util partenerilor

 

2.

Noiembrie 2016

Elaborare model de siglă şi logo;

Elaborarea de proceduri de

comunicare, financiare, de monitorizare și evaluare, Repartizarea sarcinilor de monitorizare şi evaluare, Realizarea unui plan de diseminare a rezultatelor proiectului

Identificarea furnizorilor de formare pentru adulţi şi analiza ofertei de formare

Realizarea de parteneriate cu angajatorii din comunitate şi cu furnizorii de formare -minim 3 parteneriate, Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele,Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Monitorizare administrare buget

Echipa din România crează şi administrează web-sit-ul proiectului

 

Pregătirea testelor iniţiale pentru grupul pilot şi cominicarea cu partenerii

 

Echipa din Italia este responsabilă cu monitorizarea activităţii cu partenerii locali sau naţionali.

 

Întâlnirea transnaţională din Spania

Atelier didactic: jocuri de echipă pentru cunoaştere reciprocă

 

3.

Decembrie 2016

Conceperea, tipărirea sau multiplicarea materialelor informative pentru conferinţa de lansare a proiectului; Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei de lansare a proiectului; Dezvoltarea şi întreţinerea paginii web a proiectului, panouri de promovare în fiecare şcoală,

Selectarea şi testarea grupului pilot de profesori (dar şi a grupului de elevi cu care se va lucra) şi raportarea rezultatelor grupului pilot, în format excel, echipei din Portugalia

Atelier de design pedagogic:

Elaborarea de proiete didactice-minim 2

Elaborarea fişelor de exerciţii pentru auto-cunoaştere-minim 5,

Elaborarea auxiliarelor curriculare necesare în educaţia pentru carieră-exerciţii de orientare profesională- minim 3.

Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi

Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele

Analiza ofertei de calificare furnizate de instituţii publice şi private

Realizarae de activităţi de diseminare şi valorificare a rezultatelor proiectului

Echipa României coordonează activitatea Atelierului de design pedagogic

Monitorizează stadiul imlementării pe toată durata proiectului

Elaborează testele iniţiale pentru grupul pilot

Monitorizează activităţile cu grupul pilot

Echipa din Italia este responsabilă cu monitorizarea activităţii cu partenerii locali sau naţionali.

 

Echipa din Spania monitorizează raportările fiecărui partener pe pagina web

4.

Ianuarie 2017

Atelier de design pedagogic:

Elaborarea de proiete didactice-minim 3-postare pe platformă Realizarea de parteneriate cu angajatorii din comunitate şi cu furnizorii de formare -minim 2 parteneriate

Instruirea grupului pilot, utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, evaluarea şi îmbunătăţirea materialelor didactice cu ajutorul grupului pilot, Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Instruirea profesorilor din grupul pilot în legătură cu folosirea platformei, Evaluarea şi îmbunătăţirea planului de diseminare Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele

Echipa României coordonează activitatea Atelierului de design pedagogic

Monitorizează stadiul imlementării pe toată durata proiectului

Echipa Portugaliei monitorizează activităţile cu grupul pilot

Echipa din Italia este responsabilă cu monitorizarea activităţii cu partenerii locali sau naţionali.

 

Echipa Spaniei coordonează activitatea de comunicare dintre partenerii de proiect

5.

Februarie 2017

Atelier de design pedagogic:

Elaborarea de proiete didactice-minim 3 Elaborarea fişelor de exerciţii pentru auto-cunoaştere-minim 5,

Elaborarea auxiliarelor curriculare necesare în educaţia pentru carieră-exerciţii de orientare profesională- minim 4, instrumente de planificare a carierei -minim 5-postare pe platformă

Instruirea grupului pilot, utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, evaluarea şi îmbunătăţirea materialelor didactice cu ajutorul grupului pilot, Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele

Echipa României coordonează activitatea Atelierului de design pedagogic

Monitorizează stadiul imlementării pe toată durata proiectului

Echipa Portugaliei monitorizează activităţile cu grupul pilot

Echipa din Italia este responsabilă cu monitorizarea activităţii cu partenerii locali sau naţionali.

 

Echipa Spaniei coordonează activitatea de comunicare dintre partenerii de proiect

6.

Martie 2017

Utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, evaluarea şi îmbunătăţirea materialelor didactice cu ajutorul grupului pilot, Promovarea proiectului, Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Analiza ofertei de calificare furnizate de instituţii publice şi private

Pregătesc materiale PPT, care prezintă evoluţia implementării proiectului de către fiecare partener, Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele

Pregăteşte Raportul privind gradul de dezvoltare a materialelor de predare şi învăţare

Elaborare document excel care sintetizează rezultatele testelor iniţiale la parteneri

Pregăteşte întâlnirea din Portugalia şi elaborează programul, comunicându-l în timp util partenerilor

Pregătire film didactic: „Interviu de angajare”

Pregăteşte material informativ despre profesiile secolului XXI la nivel UE şi pliante „Jobul viitorului”

7.

Aprilie 2017

Atelier de design pedagogic:

Elaborarea de proiete didactice-minim 2 Elaborarea fişelor de exerciţii pentru auto-cunoaştere-minim 5,

întreţinerea paginii web a proiectului, Instruirea grupului pilot ,Utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot

La întâlirea din Portugalia prezintă materiale PPT, care prezintă evoluţia implementării proiectului de către fiecare partener, monitorizare buget, Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi Realizarea materialelor pentru platformă şi postarea lor Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele

Prezintă Raportul privind gradul de dezvoltare a materialelor de predare şi învăţare la întâlnirea din Portugalia

Întâlnire transnaţională în Portugalia

Prezintă document excel care sintetizează rezultatele testelor iniţiale ale partenerilor şi organizează workshop-ul:  jocuri de auto-cunoaştere,  la întâlnirea din Portugalia

Prezintă filmul didactic: „Interviu de angajare” la întâlnirea din Portugalia

Prezintă material informativ despre profesiile secolului XXI la nivel UE şi pliante „Jobul viitorului” la întâlnirea din Portugalia

8.

Mai 2017

Instruirea grupului pilot ,Utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, evaluarea şi îmbunătăţirea materialelor didactice cu ajutorul grupului pilot, Promovarea proiectului, Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Analiza ofertei de calificare furnizate de instituţii publice şi private,

Realizarea de interviuri cu alumni- minim 3 interviuri cu alumni postate pe platformă, Realizarea materialelor pentru platformă şi postarea lor, Realizarea de rapoarte de monitorizare şi evaluare, Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele

Echipa României coordonează activitatea Atelierului de design pedagogic

Monitorizează stadiul imlementării pe toată durata proiectului

Echipa Portugaliei monitorizează activităţile cu grupul pilot

Echipa din Italia este responsabilă cu monitorizarea activităţii cu partenerii locali sau naţionali.

 

Echipa Spaniei coordonează activitatea de comunicare dintre partenerii de proiect

9.

Iunie 2017

Instruirea grupului pilot ,Utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, evaluarea şi îmbunătăţirea materialelor didactice cu ajutorul grupului pilot, Promovarea proiectului, Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Realizarea de interviuri cu alumni- minim 2 interviuri Analiza ofertei de calificare furnizate de instituţii publice şi private, Tipărirea sau multiplicarea materialelor informative, Evaluarea şi îmbunătăţirea materialelor didactice, cu ajutorul grupului pilot

Realizarea de interviuri cu alumni-minim2

Evaluarea activităţii desfăşurate în parteneriat cu angajatorii locali şi cu furnizorii de formare

Realizarae de activităţi de diseminare şi valorificare a rezultatelor proiectului

Evaluarea şi îmbunătăţirea planului de diseminare

Echipa României coordonează activitatea Atelierului de design pedagogic

Monitorizează stadiul imlementării pe toată durata proiectului

Echipa Portugaliei monitorizează activităţile cu grupul pilot

Echipa din Italia este responsabilă cu monitorizarea activităţii cu partenerii locali sau naţionali.

 

Echipa Spaniei coordonează activitatea de comunicare dintre partenerii de proiect

10.

Iulie 2017

Pregătire şi redactare raport intermediar

 

 

 

 

11.

August 2017

Vacanţă

 

 

 

 

12.

Septembrie 2017

Pregătirea activităţilor din noul an şcolar

Realizarea de rapoarte de monitorizare şi evaluare

 

 

 

 

13.

Rezultate generale la finele anului

Planificarea activităţilor, diagrama Gantt, elaborare siglă şi logo, plan general de monitorizare, plan general de diseminare, testare iniţială grup pilot, realizarea de parteneriate cu angajatorii din comunitate-minim5, panouri de promovare în fiecare şcoală, Conferinţa de lansare, 10 proiecte didactice, 15 fişe de auto-cunoaştere, 7 exerciţii de orientare profesională, 5 instrumente de planificare a crierei, utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, Realizarea de parteneriate cu angajatorii din comunitate şi cu furnizorii de formare -5,Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Realizarea a minim 5 interviuri cu alumni şi postarea lor pe platformă, Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele,Procese verbale de la atelierul de design pedagogic, procese verbale ale activităţilor de instruire, fişe de feedback ale elevilor, fişe cu descriptori de performanţă ale lecţiilor, fişe de observaţii pentru evaluarea activităţii didactice, fişe de auto-evaluare,minuta întâlnirii transnaţionale, Realizarea de rapoarte de monitorizare şi evaluare, raport intermediar, certificate de participare.

 

 

Responsabilităţi specifice şi comune an şcolar 2017-2018

 

Nr.

crt.

Respon-sabilităţi

Comune

Specifice României

Specifice Portugaliei

Specifice Italiei

Specifice Spaniei

1.

Octombrie 2017

Întâlnirea  şi organizarea echipei de management şi de implementare a proiectului

Atelier de design pedagogic:

Elaborarea fişelor de exerciţii pentru auto-cunoaştere-minim 5,

Elaborarea auxiliarelor curriculare necesare în educaţia pentru carieră-exerciţii de orientare profesională- minim 2-postare pe platformă

Realizarea de parteneriate cu angajatorii din comunitate şi cu furnizorii de formare -minim 3 parteneriate, Utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, Identificarea furnizorilor de formare pentru adulţi şi analiza ofertei de formare, Analiza ofertei de calificare furnizate de instituţii publice şi private, Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Evaluarea intereselor, valorilor şi competenţelor elevilor cu oportunităţi reduse-testare, pregătirea studiu cu privire la elevii cu oportunităţi reduse, Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele

Pregătire monitorizare administrarea bugetului

Pregătire film „Copiii care lucrează”

Pregătire raport de monitorizare şi evaluare a activităţilor grupurilor pilot din fiecare şcoală parteneră

 

Pregătire film „În spatele bunăvoinţei angajatorului”

 

Pregătirea întâlnirii din Italia

Elaborarea programului şi distribiurea în timp util partenerilor

Pregătirea atelier: bune practici de integrare pe piaţa muncii

Pregătire dezbatere: bune practici în diseminarea şi utilizarea rezultatelor proiectului

2.

Noiembrie 2017

Atelier de design pedagogic: exerciţii de orientare profesională- minim 3, instrumente de planificare a carierei -minim 5-postare pe platformă, Utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, Identificarea furnizorilor de formare pentru adulţi şi analiza ofertei de formare, Realizarea de parteneriate cu angajatorii din comunitate şi cu furnizorii de formare -minim 2 parteneriate Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Evaluarea intereselor, valorilor şi competenţelor elevilor cu oportunităţi reduse, pregătirea studiu cu privire la elevii cu oportunităţi reduse, Realizarea materialelor pentru platformă şi postarea lor, Instruirea profesorilor din grupul pilot în legătură cu folosirea platformei, Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele

Prezintă raport de monitorizare administrare a bugetului

Prezintă film „Copiii care lucrează”

Prezentare raport de monitorizare şi evaluare a activităţilor grupurilor pilot

 

Întâlnirea transnaţio-nală din Italia

Coordonează atelierul: bune practici de integrare pe piaţa muncii

Elaborarea broşurii "Fii orientat spre succes" în urma hotărârilor comune adoptate la întâlnirea din Italia

Gestionează dezba- terea: bune practici în diseminarea şi utilizarea rezultatelor proiectului

3.

Decembrie 2017

Realizarea unui studiu cu privire la elevii cu oportunităţi reduse, panouri de promovare în fiecare şcoală completate

Evaluarea şi îmbunătăţirea materialelor didactice, cu ajutorul grupului pilot , Dezvoltarea şi întreţinerea paginii web a proiectului ,Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, în special pentru orientarea copiilor cu oportunităţi reduse

Realizarae de activităţi de diseminare şi valorificare a rezultatelor proiectului, Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele

Echipa României coordonează activitatea Atelierului de design pedagogic

Monitorizează stadiul imlementării pe toată durata proiectului

Monitorizează activităţile cu grupul pilot

Echipa din Italia este responsabilă cu monitorizarea activităţii cu partenerii locali sau naţionali.

 

Echipa din Spania monitorizează raportările fiecărui partener pe pagina web

4.

Ianuarie 2018

Utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, Întocmirea şi aplicarea procedurii de orientare a copiilor cu oportunităţi reduse, evaluarea şi îmbunătăţirea materialelor didactice cu ajutorul grupului pilot, Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Analiza ofertei de calificare furnizate de instituţii publice şi private, Realizarea materialelor pentru platformă şi postarea lor, Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele

Echipa României coordonează activitatea Atelierului de design pedagogic

Monitorizează stadiul imlementării pe toată durata proiectului

Echipa Portugaliei monitorizează activităţile cu grupul pilot

Echipa din Italia este responsabilă cu monitorizarea activităţii cu partenerii locali sau naţionali.

 

Echipa Spaniei coordonează activitatea de comunicare dintre partenerii de proiect

5.

Februarie 2018

Întocmirea şi aplicarea procedurii de orientare a copiilor cu oportunităţi reduse, utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele

Echipa României coordonează activitatea cu elevii cu oportunităţi reduse: 40 de copii cu părinţi plecaţi în străinătate vor beneficia de asistenţă specială (testul Holland, BTPAC), 23 de copii din familii monoparenrtale vor fi ajutaţi în explorarea ofertei de formare în vederea calificării(se va întocmi fişe cu traseul profesional spre meseria dorită),

17 elevi din mediul rural (12 fete , 5 băieţi), cu o situaţie materială precară şi număr mare de absenţe vor primi asistenţă psihopedagogică şi juridică.

Echipa Portugaliei monitorizează activităţile cu grupul pilot

Echipa din Italia este responsabilă cu monitorizarea activităţii cu partenerii locali sau naţionali.

 

Echipa Spaniei coordonează activitatea de comunicare dintre partenerii de proiect

6.

Martie 2018

Întocmirea şi aplicarea procedurii de orientare a copiilor cu oportunităţi reduse, utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Realizarea materialelor pentru platformă şi postarea lor, instruirea grupului pilot, utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele

Pregăteşte întâlnirea din România, stabileşte programul întâlnirii, distribuindu-l în timp util partenerilor

 Sintetizează rezultatele activităţii de

consiliere a elevilor cu oportunităţi reduse

Pregăteşte un raport privind monitorizarea activităţilor proiectului

Distribuie partenerilor chestionarul final pentru grupul pilot

 

Elaborarea şi multiplicarea broşurii "Fii orientat spre succes" pentru a o distribui partenerilor la întâlnirea din România

Pregăteşte filmul didactic „Ştafeta generaţiilor”

 

7.

Aprilie 2018

Aplicarea testului final grupului pilot şi raportarea rezultatelor în format excel echipei din Portugalia .

Întreţinerea paginii web a proiectului, Întocmirea şi aplicarea procedurii de orientare a copiilor cu oportunităţi reduse, Utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, evaluarea şi îmbunătăţirea materialelor didactice cu ajutorul grupului pilot,

Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi Realizarea materialelor pentru platformă şi postarea lor Realizarea de interviuri cu alumni- minim 2 interviuri

La întâlnirea din România participă la: dezbaterea: „Modul de elaborare a Raportului final”şi la colocviul Erasmus+ la final. Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele

Întâlnirea transnaţională din România

Prezentarea rezultatelor activităţii de

consiliere a elevilor cu oportunităţi reduse

Prezintă un raport privind monitorizarea activităţilor proiectului

Sintetizează într-un document excel rezultatele testului final aplicat grupului pilot şi prezintă concluziile la întâlnirea din România

Prezintă şi distribiue partenerilor broşura:

"Fii orientat spre succes"

Prezintă filmul didactic „Ştafeta generaţiilor”

Coordonează comunicarea dintre parteneri

8.

Mai 2018

Utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, Promovarea proiectului, Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Analiza ofertei de calificare furnizate de instituţii publice şi private, Realizarea de interviuri cu alumni- minim 3 interviuri, multiplicarea broşurii "Fii orientat spre succes"

Realizarea materialelor pentru platformă şi postarea lor

Realizarea de rapoarte de monitorizare şi evaluare

Realizarea de activităţi de diseminare şi valorificare a rezultatelor proiectului Periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele.

Echipa României coordonează activitatea Atelierului de design pedagogic

Monitorizează stadiul imlementării pe toată durata proiectului

Echipa Portugaliei monitorizează activităţile cu grupul pilot

Echipa din Italia este responsabilă cu monitorizarea activităţii cu partenerii locali sau naţionali.

 

Echipa Spaniei coordonează activitatea de comunicare dintre partenerii de proiect

9.

Iunie 2018

Organizarea unei conferinţe de finalizare a proiectului pentru diseminarea rezultatelor

Utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, evaluarea şi îmbunătăţirea materialelor didactice cu ajutorul grupului pilot, Promovarea proiectului, Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, Analiza ofertei de calificare furnizate de instituţii publice şi private, Tipărirea sau multiplicarea materialelor informative,

Evaluarea activităţii desfăşurate în parteneriat cu angajatorii locali Dezvoltarea şi întreţinerea paginii web a proiectului, Realizarae de activităţi de diseminare şi valorificare a rezultatelor proiectului, Evaluarea şi îmbunătăţirea planului de diseminare

Monitorizare administrare buget

Echipa României coordonează activitatea Atelierului de design pedagogic

Monitorizează stadiul imlementării pe toată durata proiectului

Echipa Portugaliei monitorizează activităţile cu grupul pilot

Echipa din Italia este responsabilă cu monitorizarea activităţii cu partenerii locali sau naţionali.

 

Echipa Spaniei coordonează activitatea de comunicare dintre partenerii de proiect

10.

Iulie 2018

Realizarea de activităţi de diseminare şi valorificare a rezultatelor proiectului

Dezvoltarea şi întreţinerea paginii web a proiectului

 

 

 

 

11.

August 2018

Comunicare între parteneri pentru realizarea raportului final.

Realizarea raportului final

 

 

 

 

12.

Septembrie 2018

Comunicare între parteneri pentru realizarea raportului final.

Realizarea raportului final

 

 

 

 

13.

Rezultate generale la finele anului

Realizarea de parteneriate cu angajatorii din comunitate şi cu furnizorii de formare -minim5, panouri de promovare în fiecare şcoală completate, elaborarea de materiale didactice la atelierul de design pedagogic: 5 fişe de auto-cunoaştere, 2 exerciţii de orientare profesională, , utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot, instruirea grupului pilot, Realizarea de parteneriate cu angajatorii din comunitate-5 , proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi, realizarea a minim 5 interviuri cu alumni şi postarea lor pe platformă, filme didactice-3, periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele,elaborarea şi multiplicarea broşurii "Fii orientat spre succes"  procese verbale de la atelierul de design pedagogic, procese verbale ale activităţilor de instruire, fişe de feedback ale elevilor, fişe cu descriptori de performanţă ale lecţiilor, fişe de observaţii pentru evaluarea activităţii didactice, fişe de auto-evaluare, minuta întâlnirii transnaţionale, conferinţa de finalizare, realizarea de rapoarte de monitorizare şi evaluare, raport final, certificate de participare.