Plan de diseminare și valorificare a rezultatelor proiectului

Nr. crt

Activitatea

Perioada

Resurse

Responsabili

1.

Prezentarea proiectului și a oportunității Erasmus+ profesorilor din școala aplicantă

Septembrie 2016

Prezentare PP

Pliante

 

Oana Lucia

Bianca Turdean

2.

Analiza elementelor de conținut ale proiectului(obiectiv general, obiective specifice, activități, rezultate – tangibile și intangibile)

17 – 18 octombrie 2016

Colegiul Mirasur din Pinto

Mape, diagrama Gantt, SDV, lista

Responsabilii de proiect din fiecare țară parteneră

3.

Conferință de lansare a proiectului

Octombrie 2016, după întâlnirea preliminară

Prezentare PP, pliante, postere,

Responsabil PR din fiecare echipă de implementare

4.

Prezentarea proiectului și a oportunității Erasmus+ în școlile din comunitate

Noiembrie 2016

Pliante, postere

Responsabil PR din fiecare echipă de implementare

5.

Prezentarea aspectelor relevante din proiect posibililor parteneri locali și regionali(ISJ, Primărie, CCD, AJOFM,ALOFM, angajatori, furnizori de formare pentru adulți, etc)

Octombrie – noiembrie 2016

Pliante, postere, prezentări PP

Responsabil PR din fiecare echipă de implementare

6.

Articole în presa locală, județeană și națională pentru a marca fiecare activitate desfășurată

Pe toată durata defășurării proiectului

Articole, date statistice, bază de date privind situația din fiecare școală

Responsabil PR din fiecare echipă de implementare

7.

Prezentarea proiectului și a oportunității Erasmus+ beneficiarilor indirecți ai proiectului: elevi, părinți, autorități locale

Pe toată durata desfășurării proiectului

Pliante, postere, mape, articole în presă, pagina de Facebook, website-ul proiectului

Responsabil PR din fiecare echipă de implementare, toți mebrii echipei de implementare din fiecare țară

8.

Realizarea unor filme scurte despre copiii activi economic

Februarie 2017

Materiale de înregistrare, baza de date privind copiii care lucrează

Managerii de proiect din fiecare țară

9.

Realizarea unui buletin informativ(newsletter) despre activitățile desfășurate în proiect

Lunar

Fișe ale activităților desfășurate

Managerii de proiect, responsabilii PR

10.

Popularizarea activităților desfășurate pe paginile web ale școlilor partenere

Permanent

Fotografii, panouri, pliante

Managerii de proiect

11.

Realizarea unei broșuri  cu materialele concepute și realizate în proiect(proiecte de tehnologie didactică, auxiliare curriculare, fișe de exerciții)

În anul al doilea de implementare

 Proiecte de tehnologie didactică, fișe de exerciții, auxiliare curriculare

Profesorul consilier din fiecare echipă de implementare

12.

Prezentarea materialelor realizate în proiect la consfătuirile cadrelor didactice din fiecare țară parteneră

Septembrie 2017

Materiale didactice realizate în proiect

Managerul de proiect, profesorul consilier

13.

Stimularea interesului comunităților din țările partenere pentru granturile Erasmus+ prin sesiuni informative și  dezbateri la radio și televiziunile locale

Pe toată durata implementării proiectului

Filme, prezentări PP, situații statistice, postere

Managerul de proiect, responsabilii PR

14.

Realizarea a 10 workshop-uri de abilitare curriculară a profesorilor diriginți din județ în parteneriat cu CCD/instituții responsabile cu pregătirea continua a cadrelor didactice din fiecare țară

Anul 2 de implementare a proiectului, lunile martie, aprilie, mai, iunie 2018

Proiecte de tehnologie didactică, auxiliare curriculare de educație privind cariera

Managerul de proiect, profesorul consilier din fiecare echipă deimplementare

15.

Prezentarea paginii web a proiectului www educar.ro profesorilor din scoala si instruirea privind folosirea ei.

Luna martie 2018

Material de diseminare

Responsabilul DEOR din fiecare tara

16.

Popularizarea paginii web www educar.ro pe pagina de Facebook a proiectului si invitarea alumni intervievati sa viziteze pagina

Din inuarie 2018 pana la finalul proiectului si dupa incheierea finantarii

Fotografii, interviuri cu alumni, fise de autocunoastere

Responsabilul DEOR

Managerul de proiect

17.

Prezentarea rapoartelor privind LTTA-urile pe forumul ISJ HD, a paginii web a scolilor partenere, a paginii web a proiectului

Pe toata durata de derulare a proiectului

Rapoartele  privind intalnirea transnationala si LTTA din Spania, Portugalia, Italia si Romania.

Responsabilul DEOR

Managerul de proiect

18.

Promovarea buletinului informativ prin publicarea pe site, trimiterea de emailuri persoanelor din reteaua electronica

O data la 3 luni

Pe toata durata derularii proiectului

Buletin informativ trimestrial

Responsabil DEOR

19.

Utlizarea spatiului eTwinning, EPALE, SEG si a Platformei Erasmus pentru prezentarea rezultatelor proiectului

Pe toata durata derularii proiectului

Pliante, postere,prezentari, buletine informative

Responsabilul DEOR

Managerul de proiect

20.

Popularizarea opiniilor elevilor, profesorilor, personalului nondidactic implicat in proiect prin publicarea pe site, pe pagina de Facebook , in spatiul eTwinning de marturii, fotgrafii, impresii din interactiunea cu omologi din tarile partenere

Pe toata durata proiectului

Jurnal de opinii, impresii, fotografii, pliante

Responsabilul DEOR

Managerul de proiect