Planul de carieră

                                   EU                                                                 ALEGERA CARIEREI                                                CARIERA MEA

Personalitate                                                                                                                                                                               

Scopul

Obiectivul nr.1:

Strategii de realizare

Termen

Resurse

Posibile

bariere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul nr.2:

Strategii de realizare

Termen

Resurse

Posibile

bariere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introvertit/                                                                       Înclinaţiile şi dorinţele tale       Decizia

Extrovertit                                                                                                       

Coleric-Neliniştiţi, agitaţi, plini de elan                  Ştiinţă-Tehnologie                                         Influenţe:

Sangvinic-Mobil, agreabil, prompt, cu                   Afaceri                                                              Părinţi,prieteni                                                                            

resurse energetice deosebite                                Social                                                               propia vocație,

Flegmatic-Sunt lenţi, calmi, meticuloşi                  Artă                                                                     cunoștințe, Internet

Melancolic-Fire anxioasă,timid înrelaţiile             Natură                                                                Calificare şi experienţă              

Interpersonale                                                                                                                                                                            

                                                               Valori                   Independenţă                                    Facultate,                                                                                                       Ajutareacelorlalţi                               Cursuri                                                         

                                                                       Asumarea riscului                              Voluntariat

                        Abilităţile:                             Varietate                                            Practică

Comunicare verbală,Lucru în echipă,                       Prestigiu                               

Aptitudini comeciale,Analiză şi investigare,               Conducere

Iniţiativă şi autodeterminare                                   Membru al unei echipe                    Cercetări cu privire la profesie

Carnet de conducere, Aptitudini artistice                  Avansare                                          

Comunicare/exprimare în scris,                              Beneficii materiale                                                                   Surse: Persoane, Internet, Companii                                          

Planificare şi organizare,                                        Siguranţă

Flexibilitate, Managementul timpului                           Creativitate artistică                                                                  Calificare: Facultate în ţară-străinătate,

Aptitudini de lider, Comunicare în limbi străine                                                                                                                                  Cursuri de calificare                      

Aptitudini IT, Negociere, Lucru în echipă,                                                                                                 Cercetarea pieţei de muncă: Oferte de job-uri              

Aptitudini logico-matematice, Aptitudini kinestezice             

Aptitudini practice, Aptitudini tehnice                                                                                                                                          Viitorul profesiei- Va fi cerere şi peste 30 de ani?                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                            Locaţie: aproape de casă, capacitate de relocare