ROLURILE MELE ÎN VIAȚĂ

Standad A: Elevii vor dobândi abilități de investigare a lumii muncii în relație cu autocunoașterea și abilitățile de luare a deciziilor informate privind cariera

Standard B: Elevii vor aplica strategii de îndeplinire cu succes și satisfacție a scopurilor profesionale

Standard C: Elevii vor înțelege relația dintre caracteristicile personale, educație, pregatire profesională și lumea muncii

Scop: Elevilor li se v-a oferi posibilitatea de a reflecta la rolurile de viață care sunt și care vor fi importante pentru ei.

Obiectiv: Elevii se vor implica în planificarea rolurilor de viață

Materiale: materiale de scris, cretă, tablă

Introducere: Spuneți-le elevilor: ”În timp ce sunt ocupați să-și câștige existența, oamenii sunt ocupați să își trăiască viața. Toate lucrurile pe care putem să le facem contribuie la satisfacția vieții noastre. Putem să descriem activitățile pe care le desfășurăm în viață drept ”roluri de viață”. De exemplu, un rol de viață este acela de ”angajat”. Mulți adulți sunt și părinți. Toți tinerii joacă rolul de ”elev/student”. Scrieți-le pe tablă, fie în rubrica ”tineri”, fie în cea de ”adulți” în funcție de categoria cea mai potrivită sau de categoriile cele mai potrivite.” Subliniați faptul că participarea efectivă la rolurile de viașă pe care le jucăm(de exemplu, a fi un angajat bun, a fi un părinte bun, a fi un elev/student bun) are multe în comun cu satisfacția noastră față de viață, iar noi trebuie să ne gândim serios la ce roluri de viașă dorim să jucăm și la cum dorim să jucăm.

Activități: Cereți elevilor să răspundă la următoarele întrebări:

  1. Ce roluri de viață sunt importante pentru mine acum, în acest moment?
  2. Ce roluri de viață vor fi importante pentru mine atunci când voi fi adult?
  3. Ce pot să fac ca să mă pregătesc pentru rolurile de viață care vor fi importante pentru mine în viitor?

Discuții: Împărțiți elevii în grupuri mici. Încurajați-i să le prezinte celorlalți răspunsurile la primele două întrebări din lista de mai sus. Cereți-le apoi să caute răspunsuri la cea de-a treia întrebare, pentru fiecare elev.

Încheiere: Discutați despre importanța planificării participării la viitoarele roluri de viață. Cereți-i fiecărui elev să enumere rolurile de viață la care intenționează să participe atunci când va fi adult.

Puneți-i să enumere două lucruri pe care pot să le facă în momentul actual și cel din viitor, pentru a se pregăti pentru participarea la rolul respectiv.

Timp necesar: 45 – 60 de minute.

Evaluare/Sarcină de lucru: Cereți-le elevilor să analizeze următoarele întrebări?

  1. Ce roluri de viață joci?
  2. Ce îți place la fiecare din rolurile de viață pe care le joci?
  3. Ce roluri de viață te aștepți să joci atunci când vei fi adult?
  4. Ce te aștepți să realizezi prin rolurile de viață pe care le vei interpreta ca adult?

Elevii vor discuta în grupuri restrânse rezultatele interviurilor avute cu părinții/tutorii lor. Încurajați-i să se gândească la modul în care rezultatele interviurilor le pot influența planificarea carierei.