Stadiul carierei

Vârsta

Aspecte ale carierei

Explorarea

15-22 ani

Identificarea intereselor şi alegerea carierei

Obţinerea educaţiei care să permită exercitarea acesteia

Cariera timpurie (încercarea)

22-30 ani

Obţinerea primului post şi adaptarea la cerinţele acestuia şi ale supervizorilor

Cariera timpurie (stabilizarea)

30-38 ani

Transferări şi promovări

Alegerea nivelului implicării

Adâncirea perspectivei asupra ocupaţiei şi organizaţiei

Cariera medie (dezvoltarea)

38-45 ani

Stabilirea identităţii profesionale

Alegerea între căile de carieră diferite:

tehnic versus managerial

Cariera medie (menţinerea)

45-55 ani

Oferirea de contribuţii independente organizaţiei

Atragerea mai multor responsabilităţi

Cariera târzie (platoul)

55-62 ani

Dezvoltarea subordonaţilor

 

Contribuţii active la direcţia de dezvoltare a organizaţiei

 

Confruntări cu ameninţarea poziţiei de către cei tineri, mai agresivi

Cariera târzie (declinul)

62-70 ani

Planificarea retragerii (pensionării)

Confruntarea cu reducerea responsabilităţilor şi diminuarea puterii

Dezvoltarea unui succesor;