GARDIAN

ARTISAN

RATIONAL

IDEALIST

Supervisor
(ESTJ)

Promotor
(ESTP)

Maresal
(ENTJ)

Profesor
(ENFJ)

Inspector
(ISTJ)

Mestesugar
(ISTP)

Intelectual
(INTJ)

Consilier
(INFJ)

Furnizor
(ESFJ)

Interpret
(ESFP)

Inventator
(ENTP)

Sustinator
(ENFP)

Protector
(ISFJ)

Compositor
(ISFP)

Architect
(INTP)

Vindecator
(INFP)

 

Intrebările din KTS®-II sunt concepute pentru a sorta între patru perechi dihotomice de preferințe, ceea ce duce la rezultate care dezvăluie temperamentul unei persoane si tipul de caracter. Cele patru scale  măsoară preferința unui respondent pentru următoarele:

TECHNICAL TERMS

MEANING

 

TECHNICAL TERMS

MEANING

(E)
Extroversion

Expresiv

vs.

(I)
Introversion

Rezervat

(S)
Sensing

Observator

vs.

(N)
Intuiting

Introspectiv

(T)
Thinking

Calculat

vs.

(F)
Feeling

Prietenos

(J)

Judging

Organizat

vs.

(P)

Perceptiv

Cercetator

 

 x