CADRUL EUROPEAN AL CALIFICARILOR

BULETIN INFORMATIV

DICTIONAR

  1. Cadrul European al Calificarilor (EQF) = este un cadru de referinta care va corela sistemele nationale de calificari din spatiul european. Acesta va oferi institutiilor de educatie/formare si angajatorilor posibilitatea de a intelege mai usor calificarile obtinute intr-o alta tara europeana si de a le transpune in propriul sistem de calificari.
    EQF isi propune sa faciliteze mobilitatea si invatarea pe tot parcursul vietii.
  2. Sistem naţional de calificări = înseamnă toate aspectele activităţii unui stat membru legate de recunoaşterea educaţiei şi a altor mecanisme care corelează educaţia şi formarea cu piaţa muncii şi societatea civilă. Acesta include dezvoltarea şi punerea în aplicare a acordurilor şi proceselor instituţionale legate de asigurarea calităţii, evaluarea şi acordarea calificărilor. Un sistem naţional de calificări poate fi format din mai multe subsisteme şi poate include un cadru naţional al calificărilor;
  3. Cadru naţional al calificărilor = înseamnă un instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învățare atinse, al cărui scop este integrarea şi coordonarea subsistemelor naţionale de calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, accesului, progresului şi calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi societatea civilă;
  4. Calificare = înseamnă un rezultat formal al unui proces de evaluare şi de validare, care este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut rezultate ca urmare a învăţării la anumite standarde;
  5. Rezultatele învăţării = ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învaţă, la terminarea procesului de învăţare, care sunt definite sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe;
  6. Cunoştinţe = rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu. În contextul Cadrului european al calificărilor, cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau faptice;
  7. Abilităţi = capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextul Cadrului european al calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente);
  8. Competenţă = capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi personală. În contextul Cadrului european al calificărilor, competenţa este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.

INTREBARI

Care este legatura dintre EQF si Procesul Bologna?
Cele mai inalte patru niveluri ale EQF corespund nivelurilor de educatie superioara asa cum sunt definite in Spatiul European al Invatamantului Superior (nivelul 5 EQF corespunde descrierii dezvoltate pentru studii superioare de scurta durata; nivelul 6 EQF corespunde descrierii studiilor superioare de lunga durata, nivelul 7 EQF corespunde studiilor de master, iar nivelul 8 EQF corespunde studiilor doctorale).
 
Care este legatura dintre EQF si Europass?
Europass a introdus un portofoliu de documente care pot fi utilizate pentru descrierea calificarilor si a competentelor personale. Europass nu asigura, deocamdata, posibilitatea de a compara nivelurile de calificare. Pe viitor, toate documentele relevante ale Portofoliului Europass (mai ales Suplimentul Europass la Diploma si Suplimentul Europass la Certificatul Profesional) vor contine o referire clara la nivelul EQF adecvat.

Potrivit HG nr. 918/2013, cadrul naţional al calificărilor se stabileşte pe opt niveluri de calificare, care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, astfel:

Nivelul 1 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 1 sunt: cunoştinţe generale de bază; abilităţi de bază necesare pentru a executa sarcini simple; munca sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat;

Nivelul 2 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 2 sunt: cunoştinţe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu; abilităţi cognitive şi practice de baza necesare pentru utilizarea informatiilor relevante în scopul executării sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli şi instrumente simple; muncă sau studiul sub supraveghere cu un anumit grad de autonomie;

Nivelul 3 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 3 sunt: cunoştinţe faptice, cunoasterea unor principii, procese şi concepte generale dintr-un domeniu de muncă sau de studiu; o gamă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru executarea sarcinilor şi rezolvarea problemelor prin selectarea şi aplicarea de metode, instrumente, materiale şi informaţii de bază; asumarea responsabilităţii pentru executarea sarcinilor într-un domeniu de muncă sau de studiu; adaptarea propriului comportament la circumstanţe pentru rezolvarea problemelor;

Nivelul 4 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 4 sunt: cunoştinţe faptice şi teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau de studiu; o gamă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru găsirea de soluţii la problemele specifice, într-un domeniu de muncă sau de studiu; autogestionare cu ajutorul unor indicaţii în general previzibile în cadrul situaţiilor de muncă sau de studiu, dar care se pot schimba; supravegherea activităţii de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate pentru evaluarea şi îmbunătăţirea activităţilor de muncă sau de studiu;

Nivelul 5 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 5 sunt: cunoştinţe faptice şi teoretice cuprinzătoare, specializate într-un domeniu de muncă sau de studiu şi conştientizarea limitelor cunoştinţelor respective; o gamă amplă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru conceperea de soluţii creative la probleme abstracte; gestionare şi supraveghere în situaţii de muncă sau de studiu, în care schimbările sunt imprevizibile; revizuirea şi dezvoltarea performanţelor proprii şi ale altora;

Nivelul 6 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 6 sunt: cunoştinţe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu care implică înţelegerea critică a teoriilor şi principiilor; abilităţi avansate care denotă control şi inovaţie necesare pentru a rezolva probleme complexe şi imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu specializat; gestionarea de activităţi sau proiecte tehnice ori profesionale complexe, prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor în situaţii de muncă sau de studiu imprevizibile; asumarea responsabilităţii pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi grupurilor;

Nivelul 7 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 7 sunt: cunoştinţe foarte specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoştinte dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri şi/sau cercetări originale; conştientizare critică a cunoştinţelor dintr-un domeniu şi a cunoştinţelor aflate la graniţa dintre diferite domenii; abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea cunoştinţelor din diferite domenii; gestionarea şi transformarea situaţiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile şi necesită noi abordări strategice; asumarea responsabilităţii pentru a contribui la cunoştinţele şi practicile profesionale şi/sau pentru revizuirea performenţei strategice a echipelor;

Nivelul 8 – Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 8 sunt: cunoştinţe la cel mai avansat nivel dintr-un domeniu de muncă sau de studiu şi cunoştinţe aflate la graniţa dintre diferite domenii; abilităţile şi tehnicile cele mai avansate şi specializate, inclusiv abilitatea de sinteză şi evaluare, necesară pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare şi/sau inovaţie şi pentru extinderea şi redefinirea cunoştinţelor existente sau a practicilor profesionale; demonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, inovaţie, autonomie, de integritate ştiinţifică şi profesională şi a unui angajament susţinut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese aflate în avangarda unei situaţii de muncă ori de studiu, inclusiv cercetarea.

Pentru informatii suplimentare puteti consulta si:

 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_ro.pdf

 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_ro.pdf

 

http://www.europass-ro.ro/pagina/cadrul_european_al_calificarilor

 

http://www.anpcdefp.ro/userfiles/HG_918_2013_modificat_HG_567_2015_Cadrul_National_al_Calificarilor.pdf