LUAREA DECIZIEI

OBIECTIVE:

  • identificarea paşilor în luarea unei decizii raţionale
  • identificarea stilului decizional personal
  • antrenarea abilităţilor de luare a deciziei în funcţie de mai multe criterii

MATERIALE NECESARE: fişe

ETAPELE DECIZIEI

Prezentaţi elevilor schema procesului decizional şi explicaţi succint fiecare etapă. Împreună cu elevii încercaţi să găsiţi exemple pentru fiecare etapă a procesului de decizie. Încurajaţi elevii să dea exemple de decizii pe care le-au luat deja şi de decizii care urmează să fie luate.

Împărţiţi elevii în două echipe. Una va analiza procesul decizional prin prisma unei decizii pe care au luat-o deja, iar cealaltă va analiza o decizie pe care urmează să o ia. Cereţi elevilor să genereze cât mai multe elemente definitorii, răspunzând la întrebările specifice fiecărei etape a procesului decisional. Daţi posibilitatea elevilor să prezinte concluziile în faţa clasei.