Colegiul Național „Aurel Vlaicu” Orăştie

Prof. consilier şcolar Lupşa Diana

 

 

SCHIŢA LECŢIEI

 

Data:

Clasa: a 12 -a

Diriginte:

Disciplina: Consiliere şi Orientare

Tema: „Autocontrolul emoțional - ambivalența”

Tipul lecţiei: Consiliere de grup

Scop: să identifice emoții contradictorii întâlnite pe parcursul ultimilor doi ani de liceu

Obiective operaţionale:

O1 – să înțeleagă că este în regulă să simtă emoții ambivalente în legătură cu un eveniment

O2 – să poată să identifice și să managerieze aceste emoții atunci când ele apar

O3 – să găsească modalități de a face față acestor emoții

Metode: lucrul pe grupe, fișe de lucru

Materiale: hârtie şi creion pentru fiecare elev, o copie a Fișei cu propoziții – Ambivalență pentru fiecare elev

Bibliografie:

Vernon, A. (1998) – Programul Paşaport pentru Succes în Dezvoltarea Emoţională, Socială, Cognitivă şi Personală a copiilor din clasele IX-XII, Ed. RTS, Cluj-Napoca

 

Procedura:

1.Activitatea de încălzire: se va începe cu exerciţiul de spargere a gheţii „Poştaşul”. Elevii vor fi aşezaţi pe scaune, în cerc. Eu voi fi poştaşul şi voi spune: „Eu sunt poştaşul şi am adus o scrisoare pentru o persoană care… doreşte să aibă cât mai repede un loc de muncă”. Cei care se regăsesc în descrierea persoanei se vor ridica în picioare şi vor schimba locurile între ei. Se continuă astfel până când fiecare elev s-a ridicat de la locul lui cel puţin o data, schimbând de fiecare dată descrierea destinatarului.

  1. Se începe lecția discutând despre sensul cuvântului „ambivalenţă”. Odată ce elevii intră în ultimii ani de liceu, majoritatea dintre ei experienţiază emoţii ambivalente: sunt nerăbdători să plece, dar speriaţi să facă lucrul acesta, entuziasmaţi de viitor, dar ezitanţi să dea drumul trecutului. Cu toate că şcolile îi echipează pe elevi cu cunoştinţele necesare pentru a ieşi pe uşă şi a intra în următoarea etapă din viaţă, adesea ele nu se adresează emoţiilor contradictorii care pot fi problematice pentru adolescenţi. Li se explică elevilor că scopul acestei lecţii este de a ne adresa sentimentelor ambivalente care sunt comune pe parcursul ultimilor doi ani de liceu.
  2. Se împarte fiecărui elev Fişa cu Propoziţii – Ambivalenţă, cerându-le să o completeze individual.
  3. După ce au terminat, se împarte clasa în grupe de câte 4-5 elevi, care vor discuta între ei despre felul în care au răspuns afirmaţiilor din fişele completate anterior.
  4. Întrebări de conţinut:

- Înainte de această activitate, aţi fost conştienţi de sfera de sentimente ambivalente?

- Vi s-a părut dificil să completaţi propoziţiile?

- Care propoziţii au fost, în mod particular, dificil de completat?

- Pe baza răspunsurilor voastre, cum v-aţi sumariza sentimentele în legătură cu trecerea în următoarea etapă a vieţii?

 

  1. Întrebări de personalizare:

- Aţi experienţiat sentimente de ambivalenţă în legătură cu faptul că terminaţi liceul? Ce sentimente ambivalente au fost cele mai predominante pentru voi?

- Cum faceţi faţă acestor sentimente?

- Aţi învăţat ceva astăzi care v-ar putea fi de folos odată ce terminaţi o etapă din viaţă şi treceţi în următoarea? Ce anume?

  1. Activitate de follow-up:

Li se cere elevilor să îşi scrie lor înşişi scrisori, reasigurându-se că aceste sentimente ambivalente sunt normale şi că este folositor să vorbească despre ele sau să le scrie într-un jurnal.